Ieteikumi iegādājoties franšīzi pārtikas un dzērienu jomā

Ieguldījumi pārtikas un dzērienu franšīzes uzņēmumā ir nozīmīgs lēmums, taču diemžēl daudzi potenciālie franšīzes ņēmēji nenolīgst pietiekami profesionālu juridisko un franšīzes konsultantu. Tas noved pie vairākām sekām, tostarp, ne tikai neveiksmēm franšīzes jomā, bet arī palaiž garām iespēju apspriest konkrētus juridiskus un komercjautājumus, kas saistīti ar franšīzes devēja standarta dokumentāciju.

Pārtikas un dzērienu franšīzes bieži vien prasa ievērojamus sākotnējos ieguldījumus, tostarp, nomaksas maksas, darbinieku iesaisti, sākotnējo krājumu un aprīkojuma iegādi, turklāt ieguldījumu apjoms palielināsies, ja franšīzes ņēmējs vēlēsiet atvērt vairākas tirdzniecības vietas.

Tāpēc ir būtiski, lai potenciālie franšīzes ņēmēji būtu pilnībā informēti un pārliecināti par juridiskajiem un komerciālajiem aspektiem. No franšīzes ņēmēja viedokļa pastāv vairāki riski:

Finansiālie riski

Papildus sākotnējām izmaksām un regulārajām komisijas maksām franšīzes līgumā šķietami nekaitīgi nosacījumi var slēpt ievērojamus papildus ieguldījumus. Piemēram, tādi var būt, ja franšīzes devējs liek par pienākumu atjaunot zīmolu vai veikt renovāciju.

Zaudējumi no biznesa vai investīcijām

Standarta franšīzes devēja līgums bieži vien paredz vairākus iemeslus, kādēļ līgums var tikt lauzts. Tāpat franšīzes ņēmējs var zaudēt tiesības uz franšīzi, pat, ja viņam ir vairākas tirdzniecības vietas, bet pārkāpums ir veikts tikai vienā. Potenciālajam franšīzes ņēmējam būtu jānolīgst franšīzes konsultants, kurš pārskata franšīzes līgumu, lai izvairītos no dažādiem slēptajiem punktiem, kas var radīt izdevumus nākotnē.

Intelektuālais īpašums

Potenciālajiem franšīzes ņēmējiem jāpārliecinās, ka franšīzes devējs ir pievērsis pietiekamu uzmanību galvenā intelektuālā īpašuma aizsardzībai, un īpaši tas attiecas uz preču zīmēm, kuras franšīzes ņēmējam būs jāizmanto visu turpmāko darbības laiku. Franšīzes devēja zīmols bieži vien ir būtisks faktors, lai gūtu panākumus. Tādēļ franšīzes devējam ir jānodrošina, ka tas ir ieguldījis atbilstošus līdzekļus zīmola aizsardzībā, savādāk franšīzes ņēmējs var būt pakļauts iespējamām trešo personu prasībām.

Konkurences tiesības

Franšīzes ņēmējam jāpārliecinās, ka viņam tiek piešķirtas tiesības strādāt konkrētā teritorijā, uz kuru viņam ir ekskluzīvas tiesības, lai nerodas situācija, ka tuvumā atnāk otrs franšīzes ņēmējs un veido asu konkurenci. Tāpēc sākotnēji jāpārbauda, vai franšīzes līgums paredz ekskluzīvas tiesības attiecībā uz konkrētu teritoriju.

Aprīkojuma un sastāvdaļu nodrošināšanai

Pārtikas un dzērienu jomā franšīzes ņēmējam ir būtiski, lai franšīzes devējs nodrošina aprīkojuma, ēdienkartes un pamatsastāvdaļu piegādi. Franšīzes ņēmējam ir jāpārliecinās, ka līgumā ir iekļauts nosacījums par to piegādi un potenciālās finansiālās izmaksas franšīzes ņēmējam. Ir franšīzes līgumi, kuri ļauj franšīzes ņēmējam arī iegādāties produktus pie citiem piegādātājiem, kurus apstiprinājis franšīzes devējs, gadījumā, ja franšīzes ņēmējs atrod kvalitatīvāku piegādātāju vai tādas pašas kvalitātes preci par izdevīgāku cenu.

Īpašums

Viens no nozīmīgākajiem izdevumiem būs īpašuma noma. Franšīzes ņēmējam jānodrošina, ka franšīzes līgums atbilst nomas līguma termiņiem, atļaujām un ļauj izvairīties no potenciālām pretrunām ar līgumu. Franšīzes ņēmējam arī jāapsver, kādas būs sekas, ja franšīzes līgums tiek izbeigts.

Pārtraukšanas pamats

Jau sākumā franšīzes ņēmējam jāstrādā tandēmā ar saviem konsultantiem, lai nodrošinātu, ka līguma pārtraukšanas nosacījumi ir skaidri un pamatoti. Labi izstrādāts franšīzes līgums skaidri nosaka pārkāpumus, par kādiem līgums paredz tā pārtraukšanu, un kādus pārkāpumus franšīzes ņēmējs var novērst.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus