Kam jābūt iekļautam franšīzes līgumā?

Pirms ar franšīzes devēju slēgt franšīzes līgumu, ir jāizvērtē, vai tajā iekļauti visi nepieciešamie punkti. Pirmais solis, lai saprastu franšīzes līgumu, ir izpratne, kam franšīzes līgumā ir jābūt un kas vispār ir franšīze.

Franšīzes bizness sevī ietver:

  • preču zīmi;
  • definētu un pārbaudītu tirdzniecības sistēmu;
  • franšīzes devējam un franšīzes ņēmējam jābūt līgumam, lai izmantotu konkrētā uzņēmuma preču zīmi, un to ievieš un par to maksā visi franšīzes ņēmēji;
  • franšīzes ņēmējam jābūt atļaujai pārdot biznesu trešajai personai.

Pastāv arī dažādi citi punkti, taču, ja līgumā nav iekļauti iepriekšminētie nosacījumi, šo biznesu nevar īsti dēvēt par franšīzi.

Franšīzes līgumā iekļaujamie mērķis un nosacījumi

Labam franšīzes līgumam ir skaidri jānosaka gan franšīzes devēja, gan franšīzes ņēmēja tiesības un pienākumi. Līgumā kā minimums jābūt iekļautiem sekojošie punktiem:

1. Franšīzes devēja tiesības;

2. Franšīzes ņēmēja tiesības;

3. Preču un/vai pakalpojumu nosaukumi, kas tiks piegādāti franšīzes ņēmējam;

4. Franšīzes devēja pienākumi;

5. Franšīzes ņēmēja pienākumi;

6. Termiņi, kad franšīzes ņēmējam jāveic maksājumi;

7. Līguma termiņš, kuram jābūt pietiekami ilgam, lai ļautu franšīzes ņēmējam atpelnīt sākotnējās investīcijas franšīzes biznesā;

8. Līguma atjaunošanas nosacījumi;

9. Nosacījumi, ar kādiem franšīzes ņēmējs var pārdot biznesu un franšīzes devēja priekšrocības atpirkt šo biznesu;

10. Noteikumi, kas attiecas uz franšīzes ņēmēju franšīzes devēja preču zīmes, nosaukuma, veikala logo vai citu identifikācijas instrumentu izmantošanu;

11. Franšīzes devēja tiesības adaptēt franšīzes sistēmā jaunas vai mainītas metodes;

12. Nosacījumi līguma laušanai;

13. Nosacījumi līguma laušanas laikā, kas attiecas uz materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem, kas pieder franšīzes devējam.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus