Izaugsmi sekmē ieguvumu un izdevumu analīze

Nereti franšīzes ņēmēji par galveno kompānijas darbības sekmīguma rādītāju min tieši izaugsmi, vērtējot to no pārdošanas apjomu aspekta. Protams, šis rādītājs ir būtisks, taču nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir vienīgais elements, kas raksturo kompānijas veiksmi. Tas būtu jāskatās kombinēti ar efektīvu tirgus analīzi un potenciālo nākotnes izmaksu izvērtēšanu.

Daudziem franšīzes ņēmējiem izaugsme nozīmē paplašināt esošo darbību, palielinot piedāvājumu, paplašinot telpas vai atverot papildus tirdzniecības vietas. Taču paplašināšanās prasa finansiālos līdzekļus un analīzei būtu jāatbild uz jautājumiem: „Kas mums ir nepieciešams?” (finansiālais aspekts) un „Ko mēs saņemsim pretī?” (mārketinga aspekts). Meklējot jaunas telpas, ir precīzi jāzina gan fiksētās, gan mainīgās izmaksas, lai būtu iespējams izrēķināt, pie kādiem pārdošanas apjomiem tiks sasniegts nulles līmenis peļņas un zaudējumu aprēķinā. Kur meklēt šo informāciju, lai tā būtu precīza? Ja franšīzes devējam būs tirdzniecības vietas netālu, tas ļaus saņemt informāciju par nepieciešamajām izmaksām telpu īrei, kas, savukārt, ļaus izrēķināt, pie kāda peļņas līmeņa tās varēs segt. Savukārt mārketinga analīze izvērtēs demogrāfiskos faktorus, kā arī mērķauditoriju. Rezultātā būs iespējams aplēst potenciālo pircēju plūsmu un izrēķināt, cik vidēji tērēs viens klients, lai precīzi prognozētu pārdošanas apjomus.

Saliekot šos datus kopā, varēs secināt, vai ir iespējams iegūt vairāk, nekā nepieciešams investēt. Tādējādi var izvairīties no nerentablu tirdzniecības vietu atvēršanas un laicīgi novērst zaudējumu rašanos un sekmēt izaugsmi.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus